25 juni 2020

SBLO De Ganzenveer verruimt aanbod met type 9-onderwijs

Vanaf 1 september 2020 wordt het aanbod van stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ganzenveer verruimd. Komend schooljaar mag de school leerlingen met een autismespectrumstoornis verwelkomen. Leerlingen van 2,5  jaar tot 13 jaar met autisme en een normale begaafdheid kunnen vanaf dan in de SBLO De Ganzenveer terecht.

In de Brugse regio is het aanbod lager onderwijs voor kleuters en kinderen met een autismespectrumstoornis (inschrijvingsverslag type 9) te beperkt gebleken. Dat valt af te leiden uit de lange wachtlijsten bij andere scholen buitengewoon lager onderwijs. Samen met directeur Bart Verroens heb ik er bij de stad en de Vlaamse Overheid voor geijverd om daar aan tegemoet te komen. 

Ondanks positieve adviezen van de onderwijsadministratie hebben we bijzonder lang moeten aandringen bij het kabinet van de minister om de beslissing op de agenda van de Vlaamse regering te krijgen. Op vrijdag 19 juni kregen we eindelijk het goede nieuws en nu kan de school eindelijk aan de slag.

Tijdig investeren in kinderen

Het einddoel van de doelgroep is om via het buitengewoon lager onderwijs in te stromen in het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs type 9 of basisaanbod. “De keuze van onze school is om kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd te begeleiden. We geloven dat vroeg investeren in jonge kinderen het meest rendeert en dat we zo kunnen anticiperen op eventuele hindernissen”, zegt directeur Bart Verroens.

Gekwalificeerd pedagogisch team

De Ganzenveer beschikt over een grote groep ervaren personeelsleden. Het lerarenkorps werd recent versterkt door jonge leerkrachten waardoor een goede kruisbestuiving ontstaan is tussen ervaring en een nieuwe verfrissende kijk op het leeraanbod.

Het team beschikt over de nodige ervaring en capaciteiten om leerlingen met autismespectrumstoornis te begeleiden en te onderwijzen. De leerkrachten behaalden het certificaat van de AutismeCentraalMethodiek. Door de deelname aan het ondersteuningsnetwerk heeft de school ook de nodige expertise om leerlingen, indien mogelijk, terug in te schakelen in het gewoon basisonderwijs. 

Perfecte ligging

Daar waar in verschillende Vlaamse gemeenten het stedelijk onderwijs teruggedrongen wordt door de andere onderwijsnetten, maakt het stedelijk onderwijsnet van de stad Brugge de omgekeerde beweging. Na de uitbreiding van het Kunsthumaniora en het groeiend aantal leerlingen, zet nu ook De Ganzenveer een mooie stap voorwaarts.

Een sterk pluspunt van De Ganzenveer is overigens de centrale ligging van de school in de Ganzenstraat. Niet alleen qua bereikbaarheid, maar ze garandeert ook dat de leerlingen in een van de nabije scholen een vervolgopleiding kunnen volgen. Leerlingen kunnen ook gratis gebruik maken van de schoolbus om naar school te komen.

 Meer info:
– SBLO De Ganzenveer: directie@ganzenveer.be
– Dienst onderwijs stad Brugge: dienst.onderwijs@brugge.be

Please follow and like us:
Categorieën: Onderwijs Brugge

Gerelateerde artikelen

Onderwijs Brugge

Gratis zomerklassen in Brugge (+video)

De Stad Brugge organiseert deze zomer samen met Hogeschool Howest en De Tol gratis zomerklassen voor 70 leerlingen van het lager onderwijs onder de naam ‘Leerkamp’. De zomerklassen hebben de bedoeling om opgelopen leerachterstand in Lees verder…

Onderwijs Brugge

Fietsexamens voor leerlingen uit het 6e leerjaar

Deze namiddag werd in stedelijke basisschool De Triangel het jaarlijkse fietsexamen voor leerlingen uit het zesde leerjaar op gang getrapt. Naast De Triangel nemen ook vier andere basisscholen deel aan het fietsexamen georganiseerd door de Lees verder…

Onderwijs Brugge

Start renovatiewerkzaamheden Conservatorium (+video)

Op maandag 8 juni zijn de renovatiewerkzaamheden aan het Conservatorium gestart. Naast energiebesparende maatregelen gaat ook heel veel aandacht naar het optimaliseren van bruikbare ruimte en investeren in aanstormende Brugse artistieke talenten. Deze voormiddag ging Lees verder…