20 mei 2020

Weinig afwezigheid bij heropstart stedelijke scholen

Uit een analyse van het aanwezigheidscijfer in de Brugse stedelijke scholen blijkt dat heel wat leerlingen die terug naar de klas mochten in de voorbije dagen, dat ook effectief deden. Het aanwezigheidscijfers onder de leerlingen die effectief naar hun school ging bedroeg 92%. Van een grote schrik bij leerlingen of ouders is dus helemaal geen sprake. Deze namiddag en het verlengde weekend worden aangegrepen om een evaluatie te maken. Het stadsbestuur en de respectievelijke directies bekijken in welke mate en hoe een heropstart van de Stedelijke Academie en het Stedelijk Conservatorium mogelijk zijn.

In de stedelijke basisscholen Brugge-Noord (Lissewege en Dudzele) werd op vrijdag 15 mei een proefdag gehouden met de leerlingen uit het 6e leerjaar. 80% van hen was daarvoor aanwezig. Op maandag en dinsdag zagen we – mede door de start van het 1e en 2e leerjaar – een toename in het aanwezigheidspercentage tot respectievelijk 82% en 85,7%. Het globale aanwezigheidscijfer – gespreid over de drie dagen, de verschillende leerjaren en de twee afdelingen – bedraagt hier 83,6%. Gemiddeld werden 28 leerlingen per dag opgevangen in de noodopvang van de twee afdelingen.

Ook in de stedelijke basisschool De Triangel in St-Andries werd op vrijdag 15 mei een proefdag gehouden met de leerlingen uit het 6e leerjaar. De school heeft zich zodanig georganiseerd dat zowel op maandag als dinsdag op elk van die dagen les gegeven werd aan zowel de leerlingen van het 1e-, 2e– en 6e-leerjaar. Op elk van die dagen bleef het aanwezigheidscijfer exact hetzelfde, namelijk 88,6%. Er werden ook dagelijks kinderen in noodopvang opgevangen.

In De Ganzenveer (buitengewoon lager onderwijs) werd pas op maandag 18 mei opgestart. Ook hier verliep de nieuwe start vlot. In de lesgroepen gingen maandag 18 op de 19 leerlingen naar school; dinsdag 14 op de 20 leerlingen. Het aanwezigheidscijfer hier bedroeg dus 82,1%. In totaal werden – verspreid over beide dagen – 29 leerlingen opgevangen in de noodopvang.

De stedelijke basisschool St-Michiels legde dan weer een bijna perfect rapport voor op alle dagen. Enkel op maandag 18 mei was er één kindje uit het 1e leerjaar die niet op school aanwezig was. Dat maakt dat – gespreid over de drie dagen dat de beide afdelingen open waren – het aanwezigheidscijfer maar liefst 99,3% bedroeg. In totaal werden gemiddeld 55 kinderen per dag opgevangen in de noodopvang van beide afdelingen.

In de enige middelbare school van het Brugse stedelijk onderwijs, met name de Stedelijke Academie Kunsthumaniora, werd er ook opnieuw opgestart op vrijdag 15 mei. Net zoals in de rest van Vlaanderen mochten enkel de 6e-jaars terug naar school komen. Ook hier was er een heel hoog aanwezigheidspercentage. Gespreid over de drie dagen kwam 96,5% van de leerlingen opdagen voor de lessen.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fier ik ben op de verschillende directies, leerkrachten, medewerkers en vrijwilligers. De verschillende aanwezigheidspercentages tonen enerzijds dat de scholen bijzonder goed gecommuniceerd hebben met hun leerlingen, maar anderzijds ook dat ze de leerlingen en hun ouders vertrouwen ingeboezemd hebben om effectief terug naar de klas te komen. Uit de stijgende cijfers van onder andere Brugge-Noord blijkt dat het vertrouwen zelf dagelijks groeide.

– Foto dateert uit pre-coronatijdperk –

Please follow and like us:
Categorieën: Onderwijs Brugge

Gerelateerde artikelen

Onderwijs Brugge

SBLO De Ganzenveer verruimt aanbod met type 9-onderwijs

Vanaf 1 september 2020 wordt het aanbod van stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ganzenveer verruimd. Komend schooljaar mag de school leerlingen met een autismespectrumstoornis verwelkomen. Leerlingen van 2,5  jaar tot 13 jaar met autisme Lees verder…

Onderwijs Brugge

Gratis zomerklassen in Brugge (+video)

De Stad Brugge organiseert deze zomer samen met Hogeschool Howest en De Tol gratis zomerklassen voor 70 leerlingen van het lager onderwijs onder de naam ‘Leerkamp’. De zomerklassen hebben de bedoeling om opgelopen leerachterstand in Lees verder…

Onderwijs Brugge

Fietsexamens voor leerlingen uit het 6e leerjaar

Deze namiddag werd in stedelijke basisschool De Triangel het jaarlijkse fietsexamen voor leerlingen uit het zesde leerjaar op gang getrapt. Naast De Triangel nemen ook vier andere basisscholen deel aan het fietsexamen georganiseerd door de Lees verder…