12 mei 2020

Stedelijk onderwijs is klaar voor de heropstart

Vanaf komende vrijdag 15 mei zal het onderwijs in Vlaanderen stilaan weer op gang komen na een langdurige sluiting. De voorbije twee weken – sinds de aankondiging van de versoepeling van de maatregelen – hebben het stadsbestuur (als inrichtende macht), de directies en de vakbonden deze heropstart minutieus voorbereid.

Op 15 mei starten volgende stedelijke scholen opnieuw op: de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (kunsthumaniora), de stedelijke basisscholen St-Michiels, De Triangel en Brugge-Noord (De Bijenkorf en Ter Poorten). De Ganzenveer (stedelijk buitengewoon lager onderwijs) start pas op maandag 18 mei.

Hoe verloopt de opstart?

In alle scholen worden de leerlingen zoveel als mogelijk van elkaar gescheiden door kleine bubbels te maken. De bubbels worden van elkaar gescheiden door nadars, linten, looplijnen en aparte zones op de speelplaats. Voor elke bubbel is er een apart startmoment van de lesdag voorzien. Ook de pauzes en het einde van de lesdag zal voor elke bubbel op een ander moment vallen, terwijl het middageten in de leslokalen zal genuttigd worden.

In de lagere scholen wordt gestart met het 6e leerjaar op vrijdag 15 mei. Vanaf 18 mei komen dan ook het 1e en 2e leerjaar (beurtelings) aan bod. Op woensdag 20 mei worden de eerste drie lesdagen geëvalueerd om bij te sturen in functie van de volgende weken.

In De Ganzenveer wordt op maandag 18 mei gestart met de instappers (eerste leerjaar), MB1 (tweede leerjaar) en de schoolverlaters (BB2 – BB4).

In het kunsthumaniora (KSO) wordt met het 6e middelbaar gestart op vrijdag 15 mei. De andere leerjaren komen voorlopig niet aan bod al zal de school wel iets uitwerken waarbij de leerlingen van alle jaren elkaar eind juni een goede zomervakantie kunnen wensen.

Noodopvang

Tot nu toe hebben alle stedelijke scholen de noodopvang vlot kunnen organiseren. Schepen Soete: “Ook voor de geplande heropstart verwachten de scholen dat zij lesgeven en noodopvang organiseren perfect op elkaar zullen kunnen afstemmen.” Vanuit de stedelijke scholen is er dus geen nood aan bijkomende ondersteuning van de stad.

In elke school zal de bubbel ‘noodopvang’ overigens gescheiden worden van de bubbels die les krijgen. De noodopvang blijft evenwel voorbehouden voor kinderen van de eerder omschreven specifieke doelgroepen.

Geschorste facultatieve vrije dagen

Voor de stedelijke scholen waren er door de gemeenteraad in het verleden al enkele facultatieve vrije dagen vastgelegd, met name op 4 mei en 2 juni, alsook op 30 juni in de namiddag (doch dan enkel voor De Triangel).

“Vanuit het standpunt van het kind leek het mij als schepen niet te verantwoorden dat onze scholen na zo’n lange sluiting dit schooljaar nog bijkomende dagen zouden dicht gaan. De directies van alle scholen gingen daar meteen in mee en volgden de vakbonden niet in hun vraag om de vrije dagen te laten staan,” aldus schepen Soete. Het stadsbestuur heeft in de aanloop naar de eerste facultatieve vrije dag de opschorting van die vrije dagen bekrachtigd.

Stadsbestuur koopt extra laptops aan

Toen het land in lockdown ging en ook de Brugse stedelijke scholen de deuren sloten, werd meteen een balans opgemaakt in welke gezinnen er wel en geen mogelijkheid was om gebruik te maken van een laptop of soortgelijke. Heel wat laptops en tablets werden toen uitgedeeld, ook die van de scholen zelf, waardoor elk kind in contact kon blijven met de school.

Nu de scholen weer opengaan, zijn die uitgedeelde laptops en tablets weer nodig binnen de schoolmuren en worden ze dan ook teruggevraagd. Schepen Soete: “We stellen vast dat er daardoor in minstens 14 gezinnen een aantal kinderen niet te bereiken zullen zijn. Het stadsbestuur zal dan ook overgaan tot de aankoop van extra laptops om die ter beschikking te stellen.”  

Bekijk hier ook de reportage van Focus-WTV van maandagavond 11 mei: klik hier.

Please follow and like us:
Categorieën: Onderwijs Brugge

Gerelateerde artikelen

Onderwijs Brugge

SBLO De Ganzenveer verruimt aanbod met type 9-onderwijs

Vanaf 1 september 2020 wordt het aanbod van stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ganzenveer verruimd. Komend schooljaar mag de school leerlingen met een autismespectrumstoornis verwelkomen. Leerlingen van 2,5  jaar tot 13 jaar met autisme Lees verder…

Onderwijs Brugge

Gratis zomerklassen in Brugge (+video)

De Stad Brugge organiseert deze zomer samen met Hogeschool Howest en De Tol gratis zomerklassen voor 70 leerlingen van het lager onderwijs onder de naam ‘Leerkamp’. De zomerklassen hebben de bedoeling om opgelopen leerachterstand in Lees verder…

Onderwijs Brugge

Fietsexamens voor leerlingen uit het 6e leerjaar

Deze namiddag werd in stedelijke basisschool De Triangel het jaarlijkse fietsexamen voor leerlingen uit het zesde leerjaar op gang getrapt. Naast De Triangel nemen ook vier andere basisscholen deel aan het fietsexamen georganiseerd door de Lees verder…