9 april 2020

Ook in 2020-2021 Brugse onderwijscheques

Het Brugse stadsbestuur heeft beslist dat er ook in het schooljaar 2020-2021 onderwijscheques ter beschikking gesteld zullen worden van gezinnen met een beperkt budget.  Het is voor heel wat gezinnen een welgekomen financieel duwtje in de rug. Gezinnen die recht hebben op de cheques zullen de korting op de schoolfactuur automatisch via de school van hun kind ontvangen.

De onderwijscheques zijn een erg populaire tegemoetkoming voor schoolgaande jongeren in Brugge. Dit schooljaar (2019-2020) bereikten we tot nu toe 1459 Brugse financieel kwetsbare kinderen en jongeren. We werken goed samen met alle scholen om zo veel mogelijk leerlingen ervan te laten genieten.

Voor volgend schooljaar zijn er enkele wijzigingen in het systeem van de onderwijscheques, die ze voor gezinnen met een beperkt budget nog voordeliger maken:

– De bedragen voor lager en secundair onderwijs worden opgetrokken naar €90/schooljaar voor kinderen uit het lager onderwijs en naar €110/schooljaar voor jongeren in het middelbaar onderwijs.

– Het bedrag van de onderwijscheques mag vanaf volgend school nog ruimer gebruikt worden. Zo zal het bedrag ook aangewend mogen worden voor sportdagen, opvang, toezicht, schoolmaaltijden, drankjes en fruit. Eerder konden de cheques ook al aangewend worden voor schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden, de verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turnkledij van de school.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor de onderwijscheques is een jaarbudget van €155.000 voorzien. De papieren cheques verdwenen eerder al. Ouders laten nu gewoon via een aanvraagformulier weten aan de school of ze recht hebben op onderwijscheques. De school past de korting daarna automatisch toe op de schoolfactuur.

Voor wie zijn de onderwijscheques?

Alle gezinnen met schoolgaande kinderen in Brugge kunnen een aanvraag doen voor de onderwijscheques. De onderwijscheques zijn beschikbaar voor kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, voor gezinnen in budgetbeheer met een schuldenlast en voor gezinnen in collectieve schuldenregeling.

Please follow and like us:
Categorieën: Onderwijs Brugge

Gerelateerde artikelen

Onderwijs Brugge

Nieuw logo stedelijk basisonderwijs

Deze voormiddag werd het nieuwe logo van het stedelijk basisonderwijs in Brugge voorgesteld. Dat gebeurde in aanwezigheid van de directeurs van de verschillende stedelijke basisscholen, Jasper Pillen (die volgende maand aantreedt als mijn opvolger) en Lees verder…

Onderwijs Brugge

Nieuwe directeurs voor SNT en Conservatorium

Sinds 1 mei 2021 is Bart Naessens aan de slag als nieuwe directeur van het Stedelijk Conservatorium Brugge (SCB). Maar ook voor het Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT) kondigt zich een directeurswissel aan. Op 1 juni Lees verder…

Onderwijs Brugge

Club Brugge & KTA Brugge: “Geef racisme de rode kaart!”

In het KTA Brugge wordt in het kader van het ‘Foundation Project Club Brugge’ door 1800 leerlingen al een hele week gewerkt rond de thema’s racisme, discriminatie en gelijkheid. Minister van Gelijke Kansen Bart Somers, Lees verder…