9 april 2020

Ook in 2020-2021 Brugse onderwijscheques

Het Brugse stadsbestuur heeft beslist dat er ook in het schooljaar 2020-2021 onderwijscheques ter beschikking gesteld zullen worden van gezinnen met een beperkt budget.  Het is voor heel wat gezinnen een welgekomen financieel duwtje in de rug. Gezinnen die recht hebben op de cheques zullen de korting op de schoolfactuur automatisch via de school van hun kind ontvangen.

De onderwijscheques zijn een erg populaire tegemoetkoming voor schoolgaande jongeren in Brugge. Dit schooljaar (2019-2020) bereikten we tot nu toe 1459 Brugse financieel kwetsbare kinderen en jongeren. We werken goed samen met alle scholen om zo veel mogelijk leerlingen ervan te laten genieten.

Voor volgend schooljaar zijn er enkele wijzigingen in het systeem van de onderwijscheques, die ze voor gezinnen met een beperkt budget nog voordeliger maken:

– De bedragen voor lager en secundair onderwijs worden opgetrokken naar €90/schooljaar voor kinderen uit het lager onderwijs en naar €110/schooljaar voor jongeren in het middelbaar onderwijs.

– Het bedrag van de onderwijscheques mag vanaf volgend school nog ruimer gebruikt worden. Zo zal het bedrag ook aangewend mogen worden voor sportdagen, opvang, toezicht, schoolmaaltijden, drankjes en fruit. Eerder konden de cheques ook al aangewend worden voor schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden, de verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turnkledij van de school.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor de onderwijscheques is een jaarbudget van €155.000 voorzien. De papieren cheques verdwenen eerder al. Ouders laten nu gewoon via een aanvraagformulier weten aan de school of ze recht hebben op onderwijscheques. De school past de korting daarna automatisch toe op de schoolfactuur.

Voor wie zijn de onderwijscheques?

Alle gezinnen met schoolgaande kinderen in Brugge kunnen een aanvraag doen voor de onderwijscheques. De onderwijscheques zijn beschikbaar voor kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, voor gezinnen in budgetbeheer met een schuldenlast en voor gezinnen in collectieve schuldenregeling.

Please follow and like us:
Categorieën: Onderwijs Brugge

Gerelateerde artikelen

Onderwijs Brugge

SBLO De Ganzenveer verruimt aanbod met type 9-onderwijs

Vanaf 1 september 2020 wordt het aanbod van stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ganzenveer verruimd. Komend schooljaar mag de school leerlingen met een autismespectrumstoornis verwelkomen. Leerlingen van 2,5  jaar tot 13 jaar met autisme Lees verder…

Onderwijs Brugge

Gratis zomerklassen in Brugge (+video)

De Stad Brugge organiseert deze zomer samen met Hogeschool Howest en De Tol gratis zomerklassen voor 70 leerlingen van het lager onderwijs onder de naam ‘Leerkamp’. De zomerklassen hebben de bedoeling om opgelopen leerachterstand in Lees verder…

Onderwijs Brugge

Fietsexamens voor leerlingen uit het 6e leerjaar

Deze namiddag werd in stedelijke basisschool De Triangel het jaarlijkse fietsexamen voor leerlingen uit het zesde leerjaar op gang getrapt. Naast De Triangel nemen ook vier andere basisscholen deel aan het fietsexamen georganiseerd door de Lees verder…