31 juli 2019

Opnieuw overlijdensberichten, huwelijken en geboortes in de pers

Sinds kort is het weer eenvoudiger voor de schrijvende pers om berichten over overlijdens, huwelijken en geboortes te melden in hun berichtgeving. De voorbije maanden waren er door de implementatie van het nieuwe DABS-programma in heel wat steden en gemeenten moeilijkheden om die informatie digitaal aan te leveren aan de pers. De Stad Brugge heeft er in samenwerking met haar digitale partner intussen een oplossing voor uitgewerkt. Al zal er in het geval van overlijdens wel anders gewerkt worden teneinde de privacy van de burgers te garanderen.

Met de invoering van de nieuwe ‘Databank voor Akten van Burgerlijke Stand’ (31 maart jl.) ondervonden heel wat lokale besturen (tijdelijke) problemen. Eén van die problemen was dat het niet langer mogelijk was om lijsten van overlijdens, huwelijken of geboorten te trekken uit de databank en die te overhandigen aan de schrijvende pers voor berichtgeving.

De diensten van de burgerlijke stand en mijn kabinet kregen daarover heel wat vragen, zowel van inwoners als van de pers. Telkens werd beloofd dat het euvel zo snel mogelijk opgelost zou worden. En intussen is dat ook gebeurd. Onze diensten kunnen die informatie intussen weer digitaal beschikbaar maken voor de schrijvende pers. Tegelijkertijd houden onze diensten rekening met de nieuwe privacywetgeving die sinds mei 2018 van kracht is.

Geboorte of huwelijk

Wanneer aangifte gedaan wordt van een geboorte of van een huwelijk zullen de betrokkenen nog steeds de vraag gesteld worden of de geboorte van hun kindje of hun huwelijk gecommuniceerd mag worden naar de pers of niet. Indien zij daar mee toestemmen, dan zal de pers daarvan op de hoogte gebracht worden. In het andere geval wordt die informatie met niemand gedeeld.

Overlijden

In het geval van een overlijden zal evenwel anders gewerkt worden. In het verleden moest de familie van een overledene – bij monde van de begrafenisondernemer – expliciet aangeven bij de burgerlijke stand om een overlijden niet te communiceren naar de pers. Gebeurde dat niet, dan werd de pers sowieso op de hoogte gebracht van een overlijden. Vanaf heden wordt geen enkel overlijden meer gemeld aan de pers, tenzij de familie daar expliciet toestemming voor geeft aan de dienst burgerlijke stand.

Please follow and like us:
Categorieën: Burgerzaken Brugge

Gerelateerde artikelen

Burgerzaken Brugge

462 Brugse huwelijken in 2019

Het voorbije jaar werden in Brugge 462 huwelijken voltrokken. Dat is net iets minder dan in 2018 (481 huwelijken), maar wel meer dan in 2017 (459 huwelijken). De populairste maand om te huwen in Brugge Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Brugse bevolking stijgt met 0,37%

Het voorbije jaar is de Brugse bevolking aangegroeid met 434 inwoners, goed voor een toename van 0,37%. In de verschillende deelgemeenten zijn kleine toenames of afnames te noteren in vergelijking met 1 januari 2019, maar Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Stad Brugge restaureert vijf grafmonumenten

Brugge beschikt over een rijk funerair erfgoed, en schenkt dan ook heel wat aandacht aan het beheer en de herwaardering ervan. Deze namiddag werden vijf – door de stad gerestaureerde – prominente grafmonumenten op de Lees verder…