1 juli 2019

Stad Brugge restaureert vijf grafmonumenten

Brugge beschikt over een rijk funerair erfgoed, en schenkt dan ook heel wat aandacht aan het beheer en de herwaardering ervan. Deze namiddag werden vijf – door de stad gerestaureerde – prominente grafmonumenten op de centrale begraafplaats officieel voorgesteld aan de pers.

Sinds de jaren ‘70 voert de stad Brugge een actief beleid om grafmonumenten te behoeden voor verval. Om dat te realiseren werd een ‘Commissie van Graftekens’ opgericht. Die commissie staan in voor de opmaak en opvolging van restauratiedossiers van de belangrijke waardevolle grafmonumenten in stadseigendom.

De graftekencommissie komt een paar keer per jaar samen en bestaat uit een aantal medewerkers van de stad én een aantal geëngageerde vrijwilligers. De zorg voor opmerkelijke graven en monumenten op de vele Brugse begraafplaatsen blijft de belangrijkste zorg.

Dit jaar werden vijf zeer bijzondere grafmonumenten op de centrale begraafplaats in Assebroek gerestaureerd. Het gaat om vier neogotische en één neoclassicistische grafmonumenten:

  • Eduard Campe
  • Carolus Van Robaeys
  • Carolus en Joanes Van Westerveldt
  • Joseph-François Ducq
  • Eugenius Van Hollebeek

Alle restauraties werden deze namiddag officieel voorgesteld aan de verzamelde pers, in het bijzijn van de leden van de graftekencommissie. Uiteraard is het ook voor bezoekers mogelijk om de grafmonumenten te bezichtigen. Meer info vind je hier terug: website stad Brugge.

Een woordje van dank aan de leden van de graftekencommissie is dan ook op zijn plaats. Het is hun werk dat het mogelijk maakt om voorname graven in kaart te brengen, in eer te herstellen en in eer te houden.

Please follow and like us:
Categorieën: Burgerzaken Brugge

Gerelateerde artikelen

Burgerzaken Brugge

Opnieuw overlijdensberichten, huwelijken en geboortes in de pers

Sinds kort is het weer eenvoudiger voor de schrijvende pers om berichten over overlijdens, huwelijken en geboortes te melden in hun berichtgeving. De voorbije maanden waren er door de implementatie van het nieuwe DABS-programma in Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Oproepingsbrief kwijt? Duplicaat ophalen mogelijk, ook op zondag!

Komende zondag (26 mei) trekken we met z’n allen naar de stembus om nieuwe Vlaamse, Federale en Europese volksvertegenwoordigers te kiezen. Om te kunnen gaan stemmen heeft iedere burger met stemrecht een oproepingsbrief ontvangen via Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Maandelijkse zitdag levenseinde in Huis van de Bruggeling

Deze voormiddag konden burgers voor de eerste keer terecht in het Huis van de Bruggeling voor een gesprek met een medewerker van LEIF over hoe ze hun levenseinde zien en welke medische zorg ze in Lees verder…