1 juli 2019

Stad Brugge restaureert vijf grafmonumenten

Brugge beschikt over een rijk funerair erfgoed, en schenkt dan ook heel wat aandacht aan het beheer en de herwaardering ervan. Deze namiddag werden vijf – door de stad gerestaureerde – prominente grafmonumenten op de centrale begraafplaats officieel voorgesteld aan de pers.

Sinds de jaren ‘70 voert de stad Brugge een actief beleid om grafmonumenten te behoeden voor verval. Om dat te realiseren werd een ‘Commissie van Graftekens’ opgericht. Die commissie staan in voor de opmaak en opvolging van restauratiedossiers van de belangrijke waardevolle grafmonumenten in stadseigendom.

De graftekencommissie komt een paar keer per jaar samen en bestaat uit een aantal medewerkers van de stad én een aantal geëngageerde vrijwilligers. De zorg voor opmerkelijke graven en monumenten op de vele Brugse begraafplaatsen blijft de belangrijkste zorg.

Dit jaar werden vijf zeer bijzondere grafmonumenten op de centrale begraafplaats in Assebroek gerestaureerd. Het gaat om vier neogotische en één neoclassicistische grafmonumenten:

  • Eduard Campe
  • Carolus Van Robaeys
  • Carolus en Joanes Van Westerveldt
  • Joseph-François Ducq
  • Eugenius Van Hollebeek

Alle restauraties werden deze namiddag officieel voorgesteld aan de verzamelde pers, in het bijzijn van de leden van de graftekencommissie. Uiteraard is het ook voor bezoekers mogelijk om de grafmonumenten te bezichtigen. Meer info vind je hier terug: website stad Brugge.

Een woordje van dank aan de leden van de graftekencommissie is dan ook op zijn plaats. Het is hun werk dat het mogelijk maakt om voorname graven in kaart te brengen, in eer te herstellen en in eer te houden.

Please follow and like us:
Categorieën: Burgerzaken Brugge

Gerelateerde artikelen

Burgerzaken Brugge

Steeds meer online en telefonische dienstverlening in Brugge

De Stad Brugge verwerkte in het jaar 2020 via het stedelijk meldpunt maar liefst 11.411 meldingen. Dat is opnieuw een stijging tegenover de voorbije jaren. Bruggelingen kiezen daarbij steeds meer voor digitale kanalen. Het stedelijk Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Verlopen concessies op Brugse begraafplaatsen

Sinds gisteren, donderdag 1 april, kan men aan de ingang van alle Brugse begraafplaatsen de lijsten raadplegen met daarop de aankondiging van de concessies die voor 31 december 2021 vervallen op de begraafplaats in kwestie. Die Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Centrale begraafplaats krijgt digitale zuil voor opzoekingen

Sinds maandag 22 maart is een elektronische zuil beschikbaar op de Centrale Begraafplaats van Stad Brugge. Dankzij die zuil zullen bezoekers ter plaatse vlot een graf kunnen opzoeken. Een grote verbetering inzake klantvriendelijkheid!  Tot op Lees verder…