9 mei 2019

Maandelijkse zitdag levenseinde in Huis van de Bruggeling

Deze voormiddag konden burgers voor de eerste keer terecht in het Huis van de Bruggeling voor een gesprek met een medewerker van LEIF over hoe ze hun levenseinde zien en welke medische zorg ze in welke situatie nog willen ontvangen. Dankzij een goede samenwerking tussen de dienst burgerzaken Brugge en LEIF West-Vlaanderen zal er vanaf heden maandelijks een zitdag zijn in het Huis van de Bruggeling waar elke inwoner die zaken kan bespreken en vastleggen. 

In 2002 is in België de euthanasiewet ingevoerd. Die wet omschrijft duidelijk in welke omstandigheden het opzettelijk beëindigen van iemands leven toegestaan is. Op verzoek van de patiënt mag een arts euthanasie toepassen als voldaan is aan alle voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd. Alle informatie daarover is terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.

Waarom een wilsverklaring?

In een wilsverklaring euthanasie kan u uw wil over uw levenseinde kenbaar maken voor het geval u zelf niet meer in staat bent om uw wil uit te drukken (vb. door een coma). In die wilsverklaring kan een wilsbekwame patiënt expliciet verzoeken om euthanasie toe te passen wanneer hij/zij fysisch of psychisch ondraaglijk lijdt en zich daardoor in een uitzichtloze situatie bevindt.

Hier zelf op voorhand bewuste keuzes in maken, maakt dat je jouw familieleden niet voor de zeer moeilijke opdracht stelt om een beslissing te nemen in jouw plaats wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent. Een wilsbeschikking opmaken is iets dat je op elk moment in je leven kan doen. Je kan die ook telkens wijzigen of intrekken.

Over LEIF

In dat moeilijke, juridische proces kan je rekenen op LEIF (LevensEinde InformatieForum). LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Nergens in Vlaanderen is de organisatie zo goed uitgebouwd als in onze provincie. Dat heeft de organisatie te danken aan een 60-tal vrijwilligers die zitdagen organiseren verspreid over heel West-Vlaanderen.

LEIF wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde.

LEIF in Brugge

Inwoners kunnen op heden al terecht in het Levenshuis in Brugge (Koningin Elisabethlaan 92), maar krijgen er dus vanaf vandaag een maandelijkse zitdag in het Huis van de Bruggeling bij. Deze voormiddag werd de eerste inwoner die daarover in gesprek wou gaan, ontvangen door Barbara Roose (LEIF) in het Huis van de Bruggeling.

Indien je contact opneemt met de dienst Burgerzaken over wilsbeschikking en levenseinde, zal je dus een afspraak kunnen maken bij één van vrijwilligers van LEIF die je verder zal informeren en ondersteunen.

Meer info vind je op de website van LEIF: www.levenshuis.be.

Please follow and like us:
Categorieën: Burgerzaken Brugge

Gerelateerde artikelen

Burgerzaken Brugge

Opnieuw overlijdensberichten, huwelijken en geboortes in de pers

Sinds kort is het weer eenvoudiger voor de schrijvende pers om berichten over overlijdens, huwelijken en geboortes te melden in hun berichtgeving. De voorbije maanden waren er door de implementatie van het nieuwe DABS-programma in Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Stad Brugge restaureert vijf grafmonumenten

Brugge beschikt over een rijk funerair erfgoed, en schenkt dan ook heel wat aandacht aan het beheer en de herwaardering ervan. Deze namiddag werden vijf – door de stad gerestaureerde – prominente grafmonumenten op de Lees verder…

Burgerzaken Brugge

Oproepingsbrief kwijt? Duplicaat ophalen mogelijk, ook op zondag!

Komende zondag (26 mei) trekken we met z’n allen naar de stembus om nieuwe Vlaamse, Federale en Europese volksvertegenwoordigers te kiezen. Om te kunnen gaan stemmen heeft iedere burger met stemrecht een oproepingsbrief ontvangen via Lees verder…