8 april 2019

Site Garenmarkt uitgebouwd tot volwaardige museum- en kunstsite

Het stadsbestuur nam afgelopen vrijdag de beslissing om over te gaan tot een ruil van gronden met het Sint-Andreasinstituut Brugge. Door die ruil worden een aantal doelstellingen van beide gerealiseerd en worden meteen 18 beleidspunten van de Stad Brugge uitgevoerd. Het resultaat is dat de Stad Brugge nog deze legislatuur over een langverwachte nieuwe museum- en kunsstite zal beschikken in het centrum van Brugge. 

Al verschillende jaren bestaan er noden en ambities bij zowel de Stad Brugge als bij het Sint-Andreasinstituut Brugge. Enerzijds is er de nood van de stad om een nieuw architecturaal hoogstaand en duurzaam museum (met o.a. expositieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en diverse andere museale functies) te realiseren. Anderzijds is er de nood van het Sint-Andreasinstituut om de bestaande schoolgebouwen te vervangen door een nieuwe en eigentijdse schoolaccommodatie.

Museumproject van de stad Brugge

In de vorige legislatuur werd beslist dat het stadsbestuur haar museumproject zou realiseren op de gronden van de voormalige KTA-school op de site Jakobinessenstraat, die de stad in 2016 verwierf. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 21 januari 2019 een aantal externe experten aan te stellen om de verschillende opties nog een laatste keer te onderzoeken. Op basis van hun bevindingen werd een protocolovereenkomst opgemaakt waarbij de Stad Brugge en het Sint-Andreasinstituut overgaan tot een ruil van gronden.

In haar verkiezingsprogramma vermeldde Open Vld PLUS al de mogelijke piste om richting het Sint-Andreaslyceum te kijken en zo te komen tot een Brugs museumkwartier, naar analogie van het museumkwartier in Wenen. Als coalitiepartner zijn we dan ook verheugd dat we hier mee een rol in konden spelen en de komende jaren ons steentje kunnen bijdragen tot de realisatie van dit fantastisch project.

Historische beslissing

Stad Brugge en de eigenaars van de site op de Garenmarkt sloten een protocolovereenkomst af waarin alle randvoorwaarden die door de externe experten naar voor geschoven worden vervat zijn. Ook de financiële, juridische en praktische afspraken die noodzakelijk zijn voor een ruil van beide sites werden daarin bepaald. De afspraken in deze overeenkomst zorgen ervoor dat beide projecten in de binnenstad de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. De protocolovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 april 2019.

Deze unieke samenwerking zal ervoor zorgen dat beide partijen hun doelstellingen kunnen realiseren op de meest aangewezen locatie, en dat bijkomende opportuniteiten zich aandienen. Concreet gaat het onder andere om volgende zaken voor de stad:

  • Realisatie van het Brugse museumproject tot een volwaardige museum- en kunsstite (incl. tentoonstellingshal) in het hart van de binnenstad.
  • Mogelijkheid tot het uitbouwen van een Brugs museumkwartier (Garenmarkt + Groeningemuseum + Arentshof + Gruuthusemuseum) met internationale uitstraling.
  • Het uitwerken van een Brugs museumpark wordt mogelijk wanneer de tuin van het Groeningemuseum en de omgeving van de Garenmarkt op elkaar afgestemd worden.

Timing & meer informatie

Uitgaande van een vlot vergunningenparcours en een bouwproces zonder onvoorziene omstandigheden zou de nieuwe school in de loop van 2022 in gebruik kunnen genomen worden op de site ‘Jakobinessenstraat’. Op de site ‘Garenmarkt’ zou het museumproject tegen eind 2023 of begin 2024 klaar kunnen zijn.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Stad Brugge.

(Bron foto: Sint-Andreasinstituut)

Please follow and like us:
Categorieën: Gemeenteraad Brugge

Gerelateerde artikelen

Gemeenteraad Brugge

Stad geeft nieuwe invulling aan Brugse winter

Deze namiddag heeft het stadsbestuur toelichting gegeven bij haar nieuwe plannen omtrent de ‘Wintermarkt’ van dit najaar en bij het referentiekader ‘Winterkompas’ dat ze lanceert. We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en geven daarbij geen Lees verder…

Gemeenteraad Brugge

Gevleugeld zebrapad krijgt gemengde reacties

Sinds augustus 2018 is er in de Gistelsesteenweg, ter hoogte van Basisschool Zandstraat, een proefopstelling met een ‘gevleugeld zebrapad’. Zo’n zebrapad is drie keer zo breed als een regulier zebrapad en is vooral bedoeld om dodehoekongevallen Lees verder…

Gemeenteraad Brugge

Brugs beleidsprogramma voorgesteld

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 kwam er een #nieuwemotorvoorbrugge in het stadsbestuur. Open Vld PLUS versterkte de coalitie van CD&V en sp.a. De voorbije maanden werd door de schepenen van het Brugs stadsbestuur Lees verder…