21 november 2018

Bruggeling produceert steeds minder afval

Uit de meest recente cijfers die ik bij minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg, blijkt dat de Bruggeling gemiddeld steeds minder huisvuil laat ophalen dan pakweg vijf jaar geleden. De daling geldt zowel voor papier/karton, PMD als voor het gewone restafval. Toch is er nog werk aan de winkel, want Brugge moet enkel de stad Antwerpen voorlaten in de gemiddelde hoeveelheid opgehaald huisvuil per inwoner. Ook de cijfers in West-Vlaanderen zijn voor verbetering vatbaar.    

Afvalbeheer is een grote uitdaging, maar in Vlaanderen is het ophalen van afval bijzonder goed georganiseerd en zijn er duidelijke regels met betrekking tot sorteren en recycleren.

Voor de zomervakantie was het afvalplan van minister Schauvliege alvast brandend actueel en ook in de zomer kwam afvalophaling, onder meer door de staking van IVAGO in Gent, terug op de politieke agenda. Een goed moment om de afvalcijfers voor Vlaanderen, West-Vlaanderen en Brugge eens op te vragen bij de minister.

Dalende trend in Vlaanderen

In Vlaanderen daalt al elk jaar de totale hoeveelheid huisvuil (papier, karton, PMD en restafval) die opgehaald wordt. Enkel voor PMD is er in 2016 een lichte stijging vast te stellen. De exacte cijfers voor 2017 zijn voorlopig – vreemd genoeg – nog niet voor handen bij de minister. Om te zien hoe de trends verder evolueren moet dus nog even afgewacht worden.

West-Vlaanderen hinkt achterop

In onze provincie zijn de cijfers zeker voor verbetering vatbaar. De West-Vlaming hinkt achterop en “produceert” nog steeds het meeste huisafval in vergelijking met andere Vlamingen. Dat geldt voor alle soorten opgehaald huisafval: papier/karton, PMD en restafval.

Vooral qua restafval is er een groot verschil tussen de gemiddelde West-Vlaming (182 kg/inwoner) en de gemiddelde inwoner van een andere provincie (141 kg/inwoner). Toch gaat het om 7 kilogram minder per inwoner dan in 2013.

Bruggeling produceert 24kg minder restafval in vijf jaar tijd

Specifiek voor onze stad zijn de cijfers zeer uiteenlopend. Daar waar we in 2013 nog gemiddeld 230 kilogram restaval per jaar per inwoner op straat zetten, was dat in 2016 al gedaald tot gemiddeld 206 kilogram per jaar per inwoner. Een spectaculaire daling, maar in vergelijking met de andere twaalf Vlaamse centrumsteden is dat nog steeds bijzonder hoog. Enkel in Antwerpen (gemiddeld 241 kg/inwoner) wordt meer restafval per inwoner opgehaald dan in Brugge; het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 149 kg/inwoner.

In geen enkele centrumstad in Vlaanderen wordt dan weer meer papier en karton opgehaald als in Brugge (gemiddeld 82 kg/inwoner). Het gemiddelde voor Vlaanderen ligt daar op 65,8 kilogram per jaar. Om te evalueren of dat positief of negatief is, moeten die cijfers gehouden worden naast de hoeveelheid papier en karton dat naar een recyclagepark gebracht worden.

 – De exacte cijfers voor Vlaanderen kunnen hier gedownload worden: Cijfers ophaling huisvuil –
– Foto: De Standaard –

Please follow and like us:
Categorieën: Vlaams Parlement

Gerelateerde artikelen

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering adviseert: “Leerplicht vanaf 5 jaar.”

Momenteel geldt in België een leerplicht voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Er gaan steeds meer stemmen op om de leerplicht te verlagen om zo de participatie van kleuters te verbeteren. De federale overheid Lees verder…

Vlaams Parlement

Steeds meer toeristen ontdekken luchthaven Oostende-Brugge

De internationale luchthaven van Oostende-Brugge wordt steeds populairder. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Toerisme op de schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Soete. In de voorbije tien jaar is het aantal Lees verder…

Vlaams Parlement

Steeds meer vrouwen trekken voetbalschoenen aan

Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van sport, blijkt dat het aantal meisjes dat in de jeugdcategorieën competitievoetbal speelt de voorbije vier jaar bijzonder sterk gestegen is. Sinds 2015 is het aantal meisjes Lees verder…