23 juli 2018

Koninklijke Balletschool Antwerpen stelt het goed

Uit het antwoord van minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op mijn parlementaire vraag over de Koninklijke Balletschool in Antwerpen blijkt dat de school alle vastgestelde tekortkomingen heeft weggewerkt en volledig in regel is met de Vlaamse onderwijsafspraken. Het aantal (afstuderende) leerlingen is alvast stabiel. Een mooie succesformule dus!

In 2011 kondigde de Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet (Sp.a) aan om, naar analogie met de Vlaamse topsportscholen, werk te willen maken van topcultuurscholen. In 2011 werd de balletschool in Antwerpen de eerste topcultuurschool. Maar daar bleef het jammer genoeg bij. Het idee om ook andere topcultuurscholen te lanceren werd intussen losgelaten. De term topcultuurschool wordt overigens niet meer gebruikt, ook niet voor de Koninklijke Balletschool in Antwerpen die dus wel blijft verder bestaan.

Tekortkomingen weggewerkt

Op 2 december 2015 heeft een paritair college van onderwijsinspecteurs in de Koninklijke Balletschool van Antwerpen vastgesteld dat heel wat tekortkomingen die tijdens de doorlichting van 2012 werden geformuleerd, reeds werden weggewerkt. Enkel op het vlak van regelgeving (bijv. met betrekking tot lessentabellen, organisatie schooljaar, inspraak, schoolreglement, onderwijstaal, leerlingenstages, motivering van evaluatiebeslissingen) werd gesteld dat sommige punten nog voor verbetering vatbaar waren.

Intussen zit de taak van het paritair college van onderwijsinspecteurs er op. Ze rondden hun opdracht af met een gunstig advies. Dat betekent dat de onderwijsinspectie de school niet meer opvolgt na het paritair college en pas terugkeert in de volgende doorlichtingscyclus. De overheid geeft m.a.w. de school het vertrouwen op basis van de inspanningen die de school gedaan heeft om de tekorten uit de doorlichting weg te werken. De resultaten van die inspanningen geven aan dat de school op de goede weg is en vanuit een interne kwaliteitszorg de nog resterende werkpunten kan oplossen.

Geslaagde onderwijsformule!

Zowel in het schooljaar 2016-2017 als het schooljaar 2017-2018 telde de Koninklijke Balletschool in Antwerpen op de referentiedatum “eerste lesdag van februari” 97 leerlingen. Het aantal leerlingen dat uitstroomt op het einde van de 3e graag en zo hun diploma KSO behaalt, varieert van schooljaar tot schooljaar, maar is even stabiel:

  • 2011-2012:      8
  • 2012-2013:      6
  • 2013-2014:    14
  • 2014-2015:      8
  • 2015-2016:      8
  • 2016-2017:    11
Please follow and like us:
Categorieën: Vlaams Parlement

Gerelateerde artikelen

Vlaams Parlement

Vanaf nu alles op Brugge!

De verkiezingen zitten er op en de kaarten liggen op tafel. Open Vld verliest lichtjes (-0,71% in West-Vlaanderen) en zelf haalde ik bij mijn laatste nationale stembusslag de 4e meest voorkeurstemmen onder de Open Vld-opvolgers Lees verder…

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering adviseert: “Leerplicht vanaf 5 jaar.”

Momenteel geldt in België een leerplicht voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Er gaan steeds meer stemmen op om de leerplicht te verlagen om zo de participatie van kleuters te verbeteren. De federale overheid Lees verder…

Vlaams Parlement

Bruggeling produceert steeds minder afval

Uit de meest recente cijfers die ik bij minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg, blijkt dat de Bruggeling gemiddeld steeds minder huisvuil laat ophalen dan pakweg vijf jaar geleden. De daling geldt zowel voor Lees verder…