20 juli 2018

Minister: “geen topkunstenstatuut in 1e graad”

Uit het antwoord van minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op mijn parlementaire vraag over het topkunstenstatuut blijkt dat de minister nog niet open staat voor het invoeren van een topkunstenstatuut in de eerste graad van het secundair onderwijs. Het aantal aanvragen blijft voorlopig eerder aan de lage kant, maar wel stabiel. 

Het topkunstenstatuut, vroeger bekend als topcultuurstatuut, biedt geselecteerde leerlingen met uitzonderlijke artistieke talenten de ruimte om hun schoolloopbaan te combineren met de verdere artistieke ontwikkeling.

Dergelijke leerlingen die in de 2e of 3e graad van het secundair onderwijs zitten, kunnen – na een principiële beslissing van het schoolbestuur – individueel vrijgesteld worden van het volgen van bepaalde onderdelen van de vorming.

Aantal aanvragen stabiel 

Momenteel is het aantal aanvragen voor het bekomen van een topkunstenstatuut stabiel gebleven. Voor het schooljaar 2018-2019 werden evenveel aanvragen ingediend als voor het schooljaar 2017-2018. Het ging telkens om 25 aanvragen voor muziek en twee aanvragen voor dans.

De minister van onderwijs heeft het over een voorlopig beperkt aantal kandidaten. Ze verklaart dat doordat het decretale topkunstenstatuut zelf nog niet zo lang van kracht is en het aantal leerlingen dat hiervan gebruik kan maken – door de strenge selectiecriteria van de selectiecommissie – eerder beperkt is.

Geen topkunstenstatuut in 1e graad

Minister Crevits is – net als de kunst- en onderwijssector – terecht positief over de huidige vorm van het topkunstenstatuut. Zelf ben ik er ook van overtuigd dat we artistiek talent van jongs af aan de ruimte moeten geven om zich verder te ontwikkelen. Op termijn kan dit bijdragen tot nog meer artistieke aanwezigheid uit Vlaanderen op de belangrijke (inter)nationale kunstpodia.

Mijn suggestie om het statuut ook in te voeren in de eerste graad van het secundair onderwijs, wijst de minister vooralsnog af. Ze vindt het belangrijker dat leerlingen in het eerste en tweede middelbaar maximaal aanwezig zijn op school ter versterking van de algemene basisvorming. Echter: “Indien onderzoek op termijn zou uitwijzen dat dit wél haalbaar is, dan kan uitbreiding naar de eerste graad op dat moment worden bekeken,” aldus de minister.

Please follow and like us:
Categorieën: Vlaams Parlement

Gerelateerde artikelen

Vlaams Parlement

Vanaf nu alles op Brugge!

De verkiezingen zitten er op en de kaarten liggen op tafel. Open Vld verliest lichtjes (-0,71% in West-Vlaanderen) en zelf haalde ik bij mijn laatste nationale stembusslag de 4e meest voorkeurstemmen onder de Open Vld-opvolgers Lees verder…

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering adviseert: “Leerplicht vanaf 5 jaar.”

Momenteel geldt in België een leerplicht voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Er gaan steeds meer stemmen op om de leerplicht te verlagen om zo de participatie van kleuters te verbeteren. De federale overheid Lees verder…

Vlaams Parlement

Bruggeling produceert steeds minder afval

Uit de meest recente cijfers die ik bij minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg, blijkt dat de Bruggeling gemiddeld steeds minder huisvuil laat ophalen dan pakweg vijf jaar geleden. De daling geldt zowel voor Lees verder…