25 juni 2018

Bovenlokale UitPAS voor mensen in armoede

Bij gezinnen of personen die in armoede leven, is cultuurparticipatie meestal geen prioriteit, zeker als ze niet vertrouwd zijn met de kortingstarieven die ze kunnen krijgen. Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2020 een bovenlokale UiTPAS uit te rollen voor mensen in armoede, ongeacht of de stad of gemeente waar ze in wonen een ‘UitPAS-gemeente’ is. Een fantastische maatregel om cultuur toegankelijker te maken voor iedereen! 

De Vlaamse Regering beschikt op heden over drie instrumenten om de participatie van mensen in armoede aan cultuur te stimuleren:

  • de ondersteuning aan de lokale besturen voor de opstart van een lokaal netwerk in het kader van het participatiedecreet
  • het Fonds Vrijetijdsparticipatie, en
  • de UiTPAS

Jammer genoeg gaan die drie instrumenten gepaard met heel wat administratieve rompslomp en moeten mensen uit de doelgroep zich drie keer afzonderlijk registreren als ze er gebruik van willen maken. Het Vlaams armoede-overleg stelde daarom voor om die instrumenten beter op elkaar af te stemmen, wat nu wordt gedaan.

Tot nu toe waren gemeenten die konden genieten van Vlaamse middelen voor cultuur-, jeugd- en sportparticipatie verplicht om een lokaal netwerk te hebben. Een lokaal netwerk is eveneens een voorwaarde om te kunnen toetreden tot het kransje UiTPAS-gemeenten. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft nu beslist om vanaf 2020 geen tussenkomsten meer te voorzien voor lokale participatie van mensen in armoede in gemeenten zonder lokaal netwerk en de middelen vanaf dan integraal toe te wijzen voor tussenkomsten voor bovenlokale participatie van mensen in armoede.

De UitPAS

De UiTPAS bestaat dus al op heden, maar slechts een kleine selectie van steden en gemeenten in Vlaanderen biedt die aan. Brugge is daar bijvoorbeeld niet bij. De UitPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat mensen stimuleert om te participeren aan sport- en cultuuractiviteiten. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen ook kortingen op het vrijetijdsaanbod met een UiTPAS-label.

Maar vanaf 2020 komt er dus ook een UitPAS waarmee mensen in armoede ook kunnen participeren aan het bovenlokale cultuuraanbod (bvb. Studio 100, Night of the Proms,…), ongeacht of de gemeente of stad waarin ze wonen een UiTPAS gemeente is. Volgens mij is dit een zeer verdienstelijke bijdrage in het bevorderen van de culturele participatie van mensen in armoede dat alle steun verdient.

Please follow and like us:
Categorieën: Vlaams Parlement

Gerelateerde artikelen

Vlaams Parlement

Vanaf nu alles op Brugge!

De verkiezingen zitten er op en de kaarten liggen op tafel. Open Vld verliest lichtjes (-0,71% in West-Vlaanderen) en zelf haalde ik bij mijn laatste nationale stembusslag de 4e meest voorkeurstemmen onder de Open Vld-opvolgers Lees verder…

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering adviseert: “Leerplicht vanaf 5 jaar.”

Momenteel geldt in België een leerplicht voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Er gaan steeds meer stemmen op om de leerplicht te verlagen om zo de participatie van kleuters te verbeteren. De federale overheid Lees verder…

Vlaams Parlement

Bruggeling produceert steeds minder afval

Uit de meest recente cijfers die ik bij minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg, blijkt dat de Bruggeling gemiddeld steeds minder huisvuil laat ophalen dan pakweg vijf jaar geleden. De daling geldt zowel voor Lees verder…