25 juni 2018

Bovenlokale UitPAS voor mensen in armoede

Bij gezinnen of personen die in armoede leven, is cultuurparticipatie meestal geen prioriteit, zeker als ze niet vertrouwd zijn met de kortingstarieven die ze kunnen krijgen. Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2020 een bovenlokale UiTPAS uit te rollen voor mensen in armoede, ongeacht of de stad of gemeente waar ze in wonen een ‘UitPAS-gemeente’ is. Een fantastische maatregel om cultuur toegankelijker te maken voor iedereen! 

De Vlaamse Regering beschikt op heden over drie instrumenten om de participatie van mensen in armoede aan cultuur te stimuleren:

  • de ondersteuning aan de lokale besturen voor de opstart van een lokaal netwerk in het kader van het participatiedecreet
  • het Fonds Vrijetijdsparticipatie, en
  • de UiTPAS

Jammer genoeg gaan die drie instrumenten gepaard met heel wat administratieve rompslomp en moeten mensen uit de doelgroep zich drie keer afzonderlijk registreren als ze er gebruik van willen maken. Het Vlaams armoede-overleg stelde daarom voor om die instrumenten beter op elkaar af te stemmen, wat nu wordt gedaan.

Tot nu toe waren gemeenten die konden genieten van Vlaamse middelen voor cultuur-, jeugd- en sportparticipatie verplicht om een lokaal netwerk te hebben. Een lokaal netwerk is eveneens een voorwaarde om te kunnen toetreden tot het kransje UiTPAS-gemeenten. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft nu beslist om vanaf 2020 geen tussenkomsten meer te voorzien voor lokale participatie van mensen in armoede in gemeenten zonder lokaal netwerk en de middelen vanaf dan integraal toe te wijzen voor tussenkomsten voor bovenlokale participatie van mensen in armoede.

De UitPAS

De UiTPAS bestaat dus al op heden, maar slechts een kleine selectie van steden en gemeenten in Vlaanderen biedt die aan. Brugge is daar bijvoorbeeld niet bij. De UitPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat mensen stimuleert om te participeren aan sport- en cultuuractiviteiten. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen ook kortingen op het vrijetijdsaanbod met een UiTPAS-label.

Maar vanaf 2020 komt er dus ook een UitPAS waarmee mensen in armoede ook kunnen participeren aan het bovenlokale cultuuraanbod (bvb. Studio 100, Night of the Proms,…), ongeacht of de gemeente of stad waarin ze wonen een UiTPAS gemeente is. Volgens mij is dit een zeer verdienstelijke bijdrage in het bevorderen van de culturele participatie van mensen in armoede dat alle steun verdient.

Please follow and like us:
Categorieën: Vlaams Parlement

Gerelateerde artikelen

Vlaams Parlement

Minister: “geen topkunstenstatuut in 1e graad”

Uit het antwoord van minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op mijn parlementaire vraag over het topkunstenstatuut blijkt dat de minister nog niet open staat voor het invoeren van een topkunstenstatuut in de eerste graad Lees verder…

Vlaams Parlement

1,5 miljoen euro subsidies voor 64 Vlaamse logies

Toerisme Vlaanderen kondigt aan 1,5 miljoen euro te zullen investeren in betere infrastructuur voor 64 Vlaamse logies. De focus voor de toegekende subsidies ligt onder andere op structurele verbeteringen die de voorzieningen volledig toegankelijk moeten Lees verder…

Vlaams Parlement

Decreet bovenlokale cultuurwerking goedgekeurd

Gisteren keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking goed. Dat decreet was noodzakelijk omdat het provinciale niveau vanaf 2018 geen taken meer kan vervullen inzake persoonsgebonden materies, waaronder cultuur. Het decreet heeft Lees verder…