29 mei 2018

Uitbreiding hinderpremie voor handelaars

Wegenwerken, hoewel ze altijd noodzakelijk zijn, kunnen ook hinderend zijn. Niet in het minst voor bewoners van de straat in kwestie, maar zeker ook voor de handelaars. Hun inkomen hangt af van de bereikbaarheid van hun handelszaak en wegenwerken kunnen dat bijzonder bemoeilijken. Op Vlaams niveau worden handelaars, die hinder ondervinden van wegenwerken, ondersteund door de Vlaamse hinderpremie. Die hinderpremie werd vorige week geactualiseerd en enkele cruciale pijnpunten werden weggewerkt. 

Op Vlaams niveau kunnen ondernemers die hinder ondervinden van lokale wegenwerken, rekenen op ondersteuning. Vroeger moest een handelaar of ondernemer effectief de handelszaak sluiten om in aanmerking te komen voor die ondersteuning. Sinds 1 juli 2017, met de invoering van de vernieuwde hinderpremie, was dat niet langer noodzakelijk om te kunnen rekenen op een financiële compensatie.

Update van de vernieuwde hinderpremie

Vorige week besliste de Vlaamse Regering om die vernieuwde hinderpremie te gaan actualiseren en er enkele cruciale pijnpunten van weg te werken. Zo werden de voorbije maanden door de media enkele dossiers opgepikt van handelaars die er van tussen vielen en daardoor een hinderpremie misliepen. Minister Muyters liet intussen weten dat al die problemen verholpen zijn en elke handelaar die hinder ondervindt van openbare werken, kan rekenen op de Vlaamse hinderpremie.

De Vlaamse ministerraad besliste namelijk dat handelaars die hinder ondervinden van openbare werken, die vóór 1 juli 2017 gestart waren, hun aanvraag voor een inkomenscompensatievergoeding en/of rentetoelage kunnen indienen zolang de betrokken werken duren. Voor beide vergoedingen (de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage) kan de uitbetaling verder lopen tot de einddatum van de geattesteerde periode van verstoorde bereikbaarheid of tot het einde van de hinderperiode.

Ook voor de vernieuwde hinderpremie, voor openbare werken gestart vanaf 1 juli 2017, wordt nu voorzien dat de hinderpremie voor de volledige hinderperiode kan worden toegekend in plaats van de maximumduur van 365 sluitingsdagen die opgenomen was in het initiële uitvoeringsbesluit.

Steden en gemeenten meer betrokken

Vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG) kwam ook de vraag naar een grotere betrokkenheid van de lokale besturen bij het toesturen van brieven naar handelaars en bij het afbakenen van de hinderzones. Voortaan zullen zowel de dienst Economie als de dienst Grondgebiedzaken/Openbare Werken van een gemeentebestuur op de hoogte gebracht worden dat de getroffen handelaars een brief zullen ontvangen.

Duidelijke deadline van aanvraag

Er wordt ook tegemoetgekomen aan één van de meest voorkomende klachten: de deadline van aanvraag. Sinds midden maart 2018 wordt in de kennisgevingsbrief één duidelijke, concrete datum opgenomen die geldt als deadline om de uitbetaling van de hinderpremie aan te vragen. Er geldt in principe een aanvraagtermijn van zestig dagen vanaf de kennisgeving. De datum die in de brief of de mail wordt gecommuniceerd, is deze die men krijgt door zestig dagen bij de kennisgevingsdatum te tellen.

Als de uitbetaling van de hinderpremie nog niet werd aangevraagd door de aangeschreven handelaar, zal er 14 dagen voor de deadline zelf een herinneringsbericht verstuur worden naar de handelaren van wie het e-mailadres gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Meer info:
Meer informatie over de hinderpremie vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Please follow and like us:
Categorieën: Vlaams Parlement

Gerelateerde artikelen

Vlaams Parlement

Vanaf nu alles op Brugge!

De verkiezingen zitten er op en de kaarten liggen op tafel. Open Vld verliest lichtjes (-0,71% in West-Vlaanderen) en zelf haalde ik bij mijn laatste nationale stembusslag de 4e meest voorkeurstemmen onder de Open Vld-opvolgers Lees verder…

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering adviseert: “Leerplicht vanaf 5 jaar.”

Momenteel geldt in België een leerplicht voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Er gaan steeds meer stemmen op om de leerplicht te verlagen om zo de participatie van kleuters te verbeteren. De federale overheid Lees verder…

Vlaams Parlement

Bruggeling produceert steeds minder afval

Uit de meest recente cijfers die ik bij minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg, blijkt dat de Bruggeling gemiddeld steeds minder huisvuil laat ophalen dan pakweg vijf jaar geleden. De daling geldt zowel voor Lees verder…