26 mei 2018

Debat bij Howest in Brugge

Gisteren was ik te gast bij de tweedejaarsstudenten ‘Sociaal Werk’ van de Hogschool West-Vlaanderen (Howest) voor een debat over lokale economie. Dit keer ging het debatteren niet enkel tussen de politici onderling, die hun zaken gezegd wouden krijgen. Politici zitten al te veel belerend vooraan in panels waarbij zij hun gedacht zeggen. Deze keer werden de vragen door de jongeren voorbereid. Op die manier ging het debat dan ook over thema’s die leefden bij hun of gewoon in hun interesseveld lagen.

De jongeren hadden hun huiswerk zeer goed gedaan en leverden ons gerichte vragen aan via de moderator. Er was veel interactie. Samen met schepen Annuys (sp.a), schepen Decleer (CD&V) en collega Vlaams Volksvertegenwoordiger  Coudyzer (N-VA) gingen we het debat aan. Hier een korte versie van wat ik tijdens het debat aan de jongeren kon vertellen.   

Armoede – Hoe goed hebben wij het in Brugge?

In de lessen hadden de studenten de cijfers over inkomensverdeling en armoede besproken. Het was dan ook voor de hand liggend deze voor te schotelen aan de mensen die mee het beleid bepalen.

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger had ik mijn huiswerk gedaan. Uiteraard dien ik goed zicht te hebben op de Vlaamse armoedebarometer. En al zeker wat mijn regio, Brugge, betreft. Ik kan concluderen dat er in Brugge minder armoede is dan in de andere Vlaamse centrumsteden. Er zijn hier verschillende redenen voor:

De hogere huisprijzen in Brugge zorgen ervoor dat mensen in kansarmoede of mensen vatbaar voor  kansarmoede (zoals nieuwkomers) zich hier minder snel vestigen. Dit heeft natuurlijk ook de keerzijde dat het voor mensen met een minder goed inkomen of mensen in de werkloosheid erg moeilijk is om in onze stad in huisvesting te voorzien.

We zien ook dat Brugge is minder een multiculturele hub, zoals steden als Antwerpen en Brussel, is. Op die manier zijn er minder mensen die hier tijdelijk verblijven. En is de doorloop veel lager. Mensen kennen elkaar doorgaans beter in Brugge dan in andere grootsteden.

En uiteraard is voor mij de belangrijkste garantie tegen kansarmoede het hebben van werk. Zoals je kan zien in de cijfers ligt het aandeel Bruggelingen dat dient te leven van een leefloon zeer laag. Een leefloon dient om te overleven en mensen tijdelijk te helpen wanneer zij zonder werk vallen, vind ik. Voor wie lang in een leefloon blijft zitten verhoogt de kans op  kansarmoede. Zeker als beide ouders zonder werk zitten of als er een geschiedenis is van  schuldopbouw.

Alhoewel het in Brugge goed wonen is, is het niet allemaal positief. Sinds 2003 zijn de geboortes in kansarme gezinnen in Brugge met 50% toegenomen. In geheel Vlaanderen is dat verdubbeld (toename van 100%). We moeten hier dus dringen in geheel Vlaanderen een tandje bijsteken.

Heeft de Brexit eigenlijk impact op Brugge?

De impact is op dit moment moeilijk in te schatten, voor zowel handelaars, de lokale overheid, ons land als Europa zelf. Verhofstadt onderhandelt keihard met de Britten. In het belang van de Europese Unie, maar ook in het belang van een goede samenwerking. Samenwerking heeft voor iedereen economische voordelen.

Het paradoxale is dat de Brexit momenteel arbeidsplaatsen bij creëert in Zeebrugge. Een dag voor dit debat verscheen daar een artikel over. Er moet namelijk meer aan grensbewaking en douane gedaan worden, nu de Britten uit onze vrijhandelszone willen stappen. Helaas zal op langere termijn de extra regels en handelsbarrières eerder negatief zijn, en zeker ook voor de Britten.

Is Brugge een stad voor toeristen? En minder voor ondernemers?

Je kan uiteraard ook ondernemen in het toerisme. We hebben veel familiebedrijven en Brugse KMO’s in ons toeristisch domein. Het is niet zoals Venetië of Barcelona, waar de toeristische winkels in handen zijn van buitenlandse investeerders. Ik denk dat dat ook geen goede zaak zou zijn.

Wat ondernemen in Brugge betreft voor buitenlanders… Buitenlandse investeerders zien Antwerpen – Gent – Amsterdam – Brugge als 1 regio. En Aziatische investeerders zien West – Europa zelfs als één land. Dus enerzijds moeten we inzetten op ons koppelen en samenwerken met de andere steden.

Anderzijds moeten we proberen ons uniek profiel in de markt te zetten. Zo vinden wij met ons PLUS programma dat we moeten inzetten op ‘internet of things’. Mercedes Van Volcem  haalde het reeds aan op het debat van de Marnixring.

Steeds meer zaken zijn aan het internet gekoppeld. Van GPS’en tot huisdomotica. Inzetten op deze opleiding aan onze hogescholen en de Brugse KUL afdeling, maar dan gekoppeld aan starters-contracten voor jonge ondernemers, lijken ons de weg naar enerzijds hoogopgeleiden hier houden, ze aantrekken en ons op de kaart zetten in het buitenland.

Kan Brugge een zorgstad worden? Hoe kijk jij vanuit de lokale politiek naar de financiering van zorg in ons land?

Met de vergrijzing van de bevolking hebben we steeds meer nood aan zorg. Mensen leven langer, maar zijn ook langer gezond. Langer gezond zijn wil niet zeggen dat de zorg afneemt. Nee, mensen die langer gezond zijn laten ook meer ingrepen doen. Deze moeten ook bekostigd worden.

Daarom is de federale regering bezig met de zorgvragen te bekijken te monitoren en het beleid van vroeger bij te sturen. Zodat we enerzijds zorg kunnen blijven garanderen, maar zodat het anderzijds ook betaalbaar blijft.

Lokaal moeten we vooral eerstelijnszorg toegankelijker maken. De wachtrijen voor jongeren met psychische problemen moeten korter. En we moeten ook meer inzetten op mobiele teams en vroege detectie. Scholen, verenigingen, maar ook de gewone burger, als vriend, als buur, als.. zie ik hier als een bondgenoot.

Het kan niet dat mensen met psychische problemen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

In de pers is er soms veel te doen over de leegstand in Brugge? Hoe zit dat juist?

Als we dit aankaarten op het stadhuis, dan is er altijd discussie over de cijfers. Ik zit in de oppositie en neem het de huidige coalitie van sp.a en CD&V kwalijk dat ze te weinig doen voor de Brugse handelaars en de leegstand tegen te gaan.

Ik heb daarom zelf de cijfers die Mercedes Van Volcem verkreeg via de minister meegebracht. Samen staan wij duidelijk voor een radicaal andere aanpak.

We zien dus dat de leegstand stijgt in steden. Vanuit Vlaanderen moet iets gebeuren om deze trend tegen te gaan.

In heel veel van die steden geldt reeds een leegstandstaks. Dat is een beleid. Echter enkel beleid dat inspeelt op fiscaal straffen. Waarom niet actief meedenken met de eigenaars? Een echt actief stadsbestuur zou doelgericht bepaalde winkels en merken proberen aantrekken.

In Gent heb je bijvoorbeeld de tijdelijke invulling van de grote oude bibliotheek. En in Kortrijk heb je “Kortrijk Zaait” dat jonge mensen aantrekt om leegstaande panden goedkoop te bemannen.

Wij zijn op werkbezoek naar Amsterdam geweest en we zien dat toerisme ook kan leiden tot een verschraling van het winkelaanbod. Wij willen daar iets aan doen. Hoogstaande kwaliteit die gericht is op beleving en meerwaarde, is wat we nodig hebben.

En ja, er is een probleem in Brugge. We hebben evenveel leegstand als Gent, maar Gent is  wel dubbel zo groot.

De financiering van de culturele sector ligt ons al studenten Sociaal werk nauw aan het hart. Hoe kijken jullie naar de evoluties op dat vlak?

Dit is ook – samen met jullie – het thema dat mij het nauwst aan het hart ligt.

Open Vld levert de minister voor Cultuur. Dat is een zware opdracht. Het is nooit makkelijk een departement te erven dat jarenlang ondergesubsidieerd is geweest.

Als er meer projecten zijn dan middelen, dan kan je twee zaken doen. Ofwel de kaas-schaafmethode hanteren waarbij iedereen een deel moet inleveren van de middelen. Ofwel kijken naar welke kunsten en culturele zaken het meest genoodzaakt zijn om te subsidiëren.

Wij hebben resoluut voor het tweede gekozen. Waarom? In het eerste geval krijg je cultuurhuizen die overleven, verdrinken of het water aan de lippen hebben. En cultuur moet            voor mij durven. Zaken kunnen brengen die innovatief zijn. En als je iedereen een beetje geeft, dan heeft niemand echt middelen genoeg, om iets te kunnen doen.

Dus wij hebben een lijst moeten maken. En we hebben gekozen voor die verenigingen die niet kunnen bestaan zonder tussenkomst van de overheid, voldoende te subsidiëren, zodat zij echt hun ding kunnen doen. En die zaken die ook aangeboden worden in de privé, hun subsidie stop te zetten.

Op die manier blijven we internationale kwaliteit afleveren. En gaan we verantwoord en doordacht om met het belastinggeld.

Lokaal kijk is vooral richting het stadsbestuur. Ik vind dat er te weinig geïnvesteerd wordt in de Academie en het Conservatorium. De leerlingenaantallen dalen tergend. Er was een tijd dat wij bekend stonden om de kwaliteit die we afleverden. Overal waren leerkrachten uit Brugge aan de slag. We waren een sterk merk. Nu is er vooral slecht beleid. En een sterk verwaarloosd instrumentarium. Ik kaart dat dan ook geregeld aan op de Brugse gemeenteraad.

Uitleiding

Dankzij de vragen van de Brugse studenten zien we dat economie heel wat facetten betreft. Wie dus denkt dat economie niet sociaal is of niet met cultuur te maken heeft, heeft het fout. Het staat in interactie met elkaar. Deze studenten Sociaal Werk hebben dit goed aangetoond door hun goede vragen. Ik hoop ze dan ook een deel van mijn visie en ervaringen bijgebracht te hebben. Als jarenlang fractieleider en Vlaams Volksvertegenwoordiger zie en hoor je veel zaken. Ik hoop oprecht dat we kunnen bijsturen wat nu mank loopt. We zijn echter ook niet negatief, Brugge is en blijft een prachtige stad om in te wonen en in school te lopen.

Please follow and like us:
Categorieën: Algemeen

Gerelateerde artikelen

Algemeen

Schepen van onderwijs daagt leerlingen Brugs kunstenonderwijs uit

In heel Vlaanderen openen al wekenlang mensen om 20u hun ramen om te applaudisseren voor de helden van de zorgsector en voor elkaars inspanning om in hun kot te blijven. Hier en daar maakt applaus Lees verder…

Algemeen

Beste wensen voor 2020!!!

Graag wens ik u en uw geliefden een fantastisch 2020 toe! 🙂 Please follow and like us:

Algemeen

Stad Brugge strijdt mee tegen mensenhandel

💙 “We gaan met z’n allen voor een warmere wereld.” 💙 Gisteren kleurde het Brugse stadhuis blauw om meer aandacht te vragen voor de strijd tegen (internationale) mensenhandel en om haar steun aan alle slachtoffers te onderstrepen. Lees verder…