16 februari 2018

Geen nieuwe toeristenwinkels meer

Open Vld PLUS Brugge was gisteren met een delegatie (Mercedes Van Volcem, Sandrine De Crom en ikzelf) te gast bij collega-raadsleden in Amsterdam. Inzet van het bezoek: kijken hoe een grootstad als Amsterdam omgaat met massatoerisme en de overlast die dat met zich kan meebrengen. Het verbod op nieuwe toeristische winkeltjes dat ingevoerd werd in Amsterdam, is iets wat ook in Brugge niet zou misstaan. 

Toerisme is een godsgeschenk voor elke stad, massatoerisme een uitdaging. Massatoerisme kan namelijk problemen en overlast met zich meebrengen en de leefbaarheid in de stad serieus in gedrang brengen. Barcelona is bijvoorbeeld een stad die echt worstelt met de gevolgen van het massatoerisme. Het is een euvel dat ook Brugge op termijn parten zou kunnen spelen.

Na de hotelstop een toeristenwinkelstop?

Brugge heeft al sinds 1996 een hotelstop; in Amsterdam geldt er sinds oktober 2017 een toeristenwinkelstop. Het is iets wat aandacht wekt bij andere stadsbesturen. Barcelona heeft al gepolst bij het Amsterdams stadsbestuur, hoe dat probleem aangepakt wordt. Wij wilden hetzelfde voor Brugge doen omdat sommige straten in onze binnenstad ontsierd worden door het eentonig en weinig kwalitatief aanbod van toeristische winkels.

Als het van onze fractie afhangt, dan komt er op termijn een einde aan de wildgroei van toeristenwinkels in Brugge. We willen, naar het voorbeeld van Amsterdam, een stop invoeren om het Brugse winkelaanbod te beschermen. “Als we nu niet ingrijpen, riskeren we een overaanbod van chocolade en souvenirs te krijgen”, aldus kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem.

Uiteraard moet dat allemaal goed juridisch onderbouwd en uitgezocht worden; een taak voor overheden op hogere niveaus, maar de denkoefening maken is alvast vooruit kijken en voorzien zijn.

Nood aan een actieplan

Onze stad heeft ook een actieplan nodig, dat een goede balans verzekert. Vooreerst dient er een inventaris van de handelspanden in de binnenstad opgemaakt te worden. Het winkelgebied is aan uitbreiding toe, zodat ook starters en nieuwe initiatieven mogelijk zijn. Het is de taak van het stadsbestuur om groei te sturen en aan te moedigen, maar ook om negatieve verschraling tegen te gaan.

Please follow and like us:
Categorieën: Open Vld PLUS

Gerelateerde artikelen

Open Vld PLUS

Een nieuwe motor voor Brugge: Open Vld PLUS levert twee schepenen

Een lange en moeilijke campagne werd zondag afgesloten met een stralende verkiezingsdag. Met Open Vld PLUS gingen we resoluut voor een nieuwe motor in Brugge, voor een nieuw stadsbestuur. Rond 19u bleek die er ook Lees verder…

Open Vld PLUS

Brugge overspoeld door cruisetoeristen

De voorbije tien jaar is het cruisetoerisme in Brugge exponentieel toegenomen. Het aantal cruiseschepen dat in Zeebrugge aanmeerde is met 232% gestegen; het aantal cruisetoeristen steeg zelf met 583%. Dat blijkt uit het antwoord van Lees verder…

Open Vld PLUS

Lijstvoorstelling Open Vld PLUS

Gisteren werden in de het hartje van de stad alle 47 de kandidaten van de Open Vld PLUS-lijst voorgesteld aan de pers. Met de slogan “Een nieuwe motor voor Brugge” trekt het team van enthousiastelingen Lees verder…